தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Tuesday, May 16, 2006

மறுமொழி மட்டுறுத்தல் ஏற்பாட்டை அறிவிக்க

பலரும் தாங்கள் மறுமொழி மட்டுறுத்தல் ஏற்பாட்டை செய்துவிட்டு தமிழ்மணத்துக்கு மடல் அனுப்புவது நடைமுறை. இதில் சில சமயம் பல பதிவுகள் விடுபட்டுவிடுகின்றன. இனிமேல் இந்த இடுகைக்கு மறுமொழிவதன் வாயிலாக அவர்கள் அறிவித்தால் ஓரிடத்தில் இந்த வேண்டுகோள்களைத் தொகுத்து தவறாமல் பதில் நடவடிக்கை எடுக்க வசதியாக இருக்கும். இங்கே இடப்படும் மறுமொழிகள், அவற்றின்மேல் செயல்பட்டவுடன் நீக்கப்படும். இதன்மூலம் காத்திருப்பில் உள்ள வேண்டுகோள்கள் மட்டும் தெரியும். எனவே தமிழ்மணம் நிர்வாகக் குழு அவற்றுக்கு தகுந்த பதில் அளிக்கவோ, செயல்படுத்தவோ முடியும்.

இங்கேயே மறுமொழி மட்டுறுத்தல் பற்றிய கேள்விகளையும் இடலாம். நிர்வாகிகளுக்காகக் காத்திராமல், விடை தெரிந்தவர்கள் பதிலிறுத்து உதவலாம்.

முன்னதாக மறுமொழி நிலவரம் காட்டுதல் பற்றிய வழக்கமாகக் கேட்க்கப்படும் கேள்விகள் இடுகையை வாசித்துவிடுங்கள்.

அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டுகிறோம்.

397 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home