தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Sunday, April 01, 2007

தற்காலிகமாக, தமிழ்மணத்திலே இடுகை உள்ளிடும் வழி

தமிழ்மணத்தில் புதிய இடுகைகளையும், மறுமொழிகளையும் ஏற்று கொள்வதில் தற்பொழுது தற்காலிகத்தடங்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைக் சரி செய்ய எமது தொழில்நுட்பக்குழு முனைந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்மணம் சேவை சரி செய்யப்பட்டவுடன் இது குறித்து அறியத் தருகிறோம்

சேவையில் ஏற்பட்டிருக்கும் தடங்கலுக்கு வருந்துகிறோம்.

இந்தப் பிரச்சனை சரி செய்யப்படும் வரையில் புதிய இடுகைகளை "யு.ஆர்.எல். இடுக" [தமிழ்மணம் முன்றல் இடதுமேல்மூலை வலைச்சுட்டி வழங்குகளம்] ஊடாக மூலமாக தமிழ்மணத்திற்கு வழங்கலாம்

Blogs can still be added to thamizmaNam through "யு.ஆர்.எல். இடுக" on the Front thamizmaNam Top Left.

புரிந்துணர்வுடன் தொடரும் ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றி

நிர்வாகம்
தமிழ்மணம்

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home