தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Sunday, April 01, 2007

தமிழ்மணம் சேவை வழமைக்குத் திரும்பியிருக்கிறது

தமிழ்மணம் மீண்டும் வழக்கம்போலச் செயற்படுகிறது.

தமிழ்மணத்தினைப் பயன்படுத்தும்போது, சேவையின் எதிர்வினையில் (response) சில காலமாகச் சற்றே தொய்வு ஏற்பட்டிருந்ததைப் பயனர்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள். தமிழ்மணத்திற்கு வருகை தரும் பயனர்களின் எண்ணிக்கை தவிர வேறு சில தொழில்நுட்ப காரணங்களாலும் இந்த தொய்வு ஏற்பட்டிருந்தது.

இதனைச் சரி செய்ய தமிழ்மணம் ஒரு மேம்பட்ட வழங்கிக்கு நேற்று இரவு மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இதனால் தமிழ்மணம் வழங்கியின் சேவையில் பல மணி நேரம் பாதிப்பு இருந்தது. இந்த சிரமத்திற்குத் தமிழ்மணம் வருந்துகிறது

தமிழ்மணத்தின் அனைத்து சேவைகளும் தற்பொழுது சரியாகச் செயற்படுகின்றன. வேறு ஏதேனும் பிரச்சனை இருப்பதாக அறிந்தால், இந்தப் பதிவில் பின்னூட்டம் மூலம் தெரிவிக்கலாம்.

புரிந்துணர்வுடன் தொடரும் ஒத்துழைப்பிற்கு நன்றி.

நிர்வாகம்
தமிழ்மணம்

3 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home