தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Monday, April 10, 2006

தமிழ் இணையக்குழுமங்களுக்கு ஒரு புது நுட்பம்

யாஹூ குழும சேவையில் இயங்கிவரும் பல தமிழ்க் குழுமங்களை இன்றைய வலைப்பதிவுகளின் முன்னோடிகள் எனலாம். அவற்றின் அனுகூலம், ஒருமுறை சிரமப்பட்டு திஸ்கி எழுத்துருவை நிறுவிவிட்டால் பிறகு எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் எல்லாவகை அஞ்சல் படிப்பான்களிலும் படிக்கமுடியும் என்பதே. ஆனால் முக்கியமான ஒரு குறை, எளிதில் கூகிள் போன்ற தேடுபொறிகளுக்கு அகப்படாத உள்ளடக்கங்கள் கொண்டவை என்பதே.

இக்குறையை நிவர்த்திக்க கூகிள் குழுமத்தைப் பாவித்து யுனிகோடு தமிழ் வழியாக மடல் பரிமாற்றம் செய்வதில் இன்னும் பலருக்குப் பிரச்னைகள் இருப்பதைப்போன்ற ஒரு தோற்றம் தெரிகிறது. அவர்களும் யுனிகோடு தமிழின் 'தேடுதல், மற்றும் எழுத்துரு இறக்காமல் வாசித்தல்' ஆகிய பலன்களைப் பெற ஹூஸ்டன் திரு நா. கணேசன் அவர்கள் முனைப்பிலும், ஆதரவிலும் தமிழ்மணம் ஒரு கருவியை தயாரித்து நிறுவியிருக்கிறது. இதன்மூலம் திஸ்கியில் இயங்கும் எந்த ஒரு யாஹூ குழுமமும் தங்களுக்கு ஒரு நிழலான கூகிள் குழுமம் ஒன்றை தொடங்கி, தானியங்கிக் கருவி மூலமாக ஒவ்வொரு திஸ்கி அஞ்சலும் நிழற்குழுவில் யுனிகோடில் வருமாறு செய்ய இயலும்.

சோதனைக்காக திரு இலந்தை. ராமசாமி அவர்கள் முன்னின்று நடத்தும் 'சந்தவசந்தம்' யாஹூ குழுவுக்கு நிழற்குழுவாக 'சந்தவசந்தம்' கூகிள் குழு இயங்குகிறது. கூகிள் குழுவில் இடப்படும் அஞ்சல்கள் தமிழ்மணத்தின் தானியங்கிக்கருவி குறியேற்றமாற்றம் செய்த அஞ்சல்கள்.

இதே வகையில் மற்ற யாஹூ குழுமங்களும் இணையான கூகிள் குழுமங்களை ஏற்படுத்தி கூடுதல் பயனைப்பெற, நீங்கள் அந்தக் குழுவின் உரிமையாளரானால், திரு. நா. கணேசனுக்கு அல்லது தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு எழுதுங்கள். தமிழ்ப் புத்தாண்டை ஒட்டி வெளியிடப்படும் இந்த சேவை முற்றிலும் இலவசமானது. யுனிகோடில் எழுதுவதால் கிடைக்கும் பலன்களை அனைவரும் எளிதில் புரிந்துகொள்ளவே இந்த முயற்சி.

அன்புடன்,
-காசி ஆறுமுகம்.

2 Comments:

  • தானியங்கியாக யுனிகோடு அஞ்சல்களை கூகிள் குழுமத்தில் இடுவது இப்போது 60 நிமிடத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கிறது. இதைச் சொல்ல விட்டுப்போனது.

    By Blogger Kasi Arumugam, At April 10, 2006 10:03 PM  

  • தமிழ்மணம் வலைத்தளத்தை காணமுடியவில்லையே :( கீழ்வரும் செய்தி வருகிறது:
    //Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.so//

    By Blogger மணியன், At April 11, 2006 6:00 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home