தமிழ்மணம் அறிவிப்புகள்

Tuesday, April 11, 2006

தமிழ்மணம் வழங்கியில் கோளாறு - 11 ஏப்ரல் 2006

அன்புள்ள நண்பர்களே,

11 ஏப்ரல் 2006, இந்திய நேரம் பிற்பகல் சுமார் 2 மணியிலிருந்து தளம் இயங்குவது தடைப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவில் உள்ள வழங்கியில் ஒரு கோளாறு. விரைவில் சரி செய்யக்கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறோம். செய்வார்கள் என் நம்புகிறோம்.
பொறுத்தருள்க.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<< Home